Výhody Regiomatu

Regiomat je možné prevádzkovať po celý rok vo vonkajšom prostredí. Unikátny výťahový systém umožňuje spoľahlivý výdaj výrobkov do výdajného priestoru...

Citajte viac…

Galéria

Ukážky umiestnenia a predaja rôznych druhov výrobkov ...

Citajte viac....

Poradenstvo

Poradenstvo pred umiestnením Regiomatu, nastavenie na mieru ...

Citajte viac…

Regionálne výrobky priamo od výrobcu 24/7...

● REGIOMAT – KONCEPT... ● Nákup regionálnych výrobkov priamo od producenta, kedykoľvek počas dňa alebo noci ? S REGIOMATOM je to možné. REGIOMAT je inovatívny predajný automat, ktorý nahrádza špirálové automaty. Svoj REGIOMAT si môžete naplniť rôznymi výrobkami a už nebudete potrebovať sprostredkovateľa. Vaši zákazníci si tak budú môcť zakúpiť čerstvý tovar aj mimo bežných prevádzkových hodín. Toto je priamy marketing v najlepšom zmysle slova. ● PRISPÔSOBÍ SA VÁM... ● REGIOMAT navrhneme podľa vašich predstáv a preto sa stane skutočne pútavým predajným prostriedkom s vysokou mierou rozpoznania tovaru. Ak chcete ukázať svoje výrobky v najlepšom svetle, radi vám na existujúcich príkladoch ukážeme možnosti pútavého dizajnu a grafiky. Vďaka našim skúsenostiam vám pomôžeme pri výbere miesta, praktické rady sú samozrejmosť. ● SKÚSENOSTI A PRAX... ● REGIOMAT bol vynájdený renomovanou nemeckou spoločnosťou pre predajné automaty, ktorá je na trhu už viac ako 30 rokov a úspešne vyvinula rôzne koncepcie predaja. V nemecky hovoriacich krajinách je v súčasnosti viac ako 800 REGIOMATOV. Spolupracujeme s touto spoločnosťou už viac ako 10 rokov. ● INOVÁCIA A KVALITA... ● Z technického hľadiska je REGIOMAT veľmi flexibilný a možno ho prispôsobiť na predaj širokej škály výrobkov. Osobitný dôraz kladieme na čistú a predovšetkým chutnú prezentáciu tovaru. Integrovaný chladiaci systém vždy zaručuje vysokú kvalitu výrobkov, aj keď je vonkajšia teplota vysoká. Predajný automat je teda ideálny pre citlivé tovary, ako napr.: ovocie, zelenina, vajcia, mliečne alebo mäsové výrobky a rôzne druhy krehkých obalov (sklo, sáčky...). Na rozdiel od predchádzajúcich špirálových automatov má zákazník vždy priamy pohľad na tovar, ktorý chce a špeciálny výdajný systém vydáva výrobky bezpečne a bez poškodenia do výstupného zásobníka.

feature video