Čítajte viac

   Formou samoobslužného predaja toto zariadenie efektívne ponúka Vaše produkty 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Váš tovar je vždy čerstvý a bez kompromisov hygienicky priamo predávaný konečnému spotrebiteľovi.
  Tento model predajného automatu s možnosťou priameho pohľadu na predávaný produkt konečne rieši problémy bežných špirálových automatov. Vďaka jeho novému systému vydávania produktov môžeme eliminovať pri plnení automatu voľné miesta medzi jednotlivými výrobkami a tým zvýšiť predajnú kapacitu celého automatu až o 20%.
   Celkový vnútorný priestor môže byť ľubovoľne rozdelený, pričom každý šuplík na výrobky bude presne zmeraný a prispôsobený na predaj. Šuplíky na výrobky môžu byť upravené vo svojich výškach tak, že poskytnú priestor až na osem samostatných šuplíkov.
   Vnútorná teplota automatu sa konštantne udržuje na nastavenej úrovni od 0°C do 12°C. Ak je potrebné môže byť vo vnútri automatu zabudovaný senzor na snímanie teploty, ktorý pri prekročení nastavenej maximálnej teploty odošle obsluhe alarm v podobe e-mailu. Pomocou tohto telemetrického modulu môžu byť e-mailom odoslané taktiež všetky informácie o predaji v danom zariadení. Vždy teda viete, v akom stave sa práve nachádza Váš Regiomat aj prostredníctvom online cloud systému.